Podcast Interview

online trainingsacteren

Kun je als trainingsacteur online werken?

Kun je als trainingsacteur online werken?

“Hoe kun je ooit voor een scherm een rollenspel spelen? Het oefenen is al niet echt en voor een scherm is het helemaal nep, je ziet alleen maar een hoofd, het scherm is plat, dat komt helemaal niet goed over””.
“Nee hoor dat kan alleen live in een zaaltje, vooral bij trainingen met een ondernemingsraad, hoe kan je ooit een vergadering online oefenen?”

Voortschrijdend inzicht
Dit zijn antwoorden die ik je zeker een jaar geleden gegeven had op de vraag of trainingsacteren online mogelijk is. Ik had alleen ervaring met overleggen via Skype en alleen al om iedereen online te krijgen gaf vaak hoofdpijn en frustratie omdat er altijd wel iemand miste of er opeens uitviel. Hoe anders is mijn ervaring en dus ook mijn antwoord 7 maanden verder. Online trainen en oefenen met gesprekstechnieken kan prima! Er zijn zelfs voordelen t.o.v. een live training. Zo is er meer focus en minder rumoer van anderen als jij aan het oefenen bent.

Gewoon doen
Direct na de lockdown wilde ik op de fiets stappen naar een training maar werd ik gebeld. “Blijf maar thuis; we doen het online”.
Geen tijd om na te denken, hupsakee, laptop, microfoon en een camera regelen…mijn zoon lachte me later uit…”mam dit zit allemaal al standaard in je laptop”.

Online werken als trainingsacteur kan!
Al mijn vooroordelen konden na deze middag overboord. Het ging prima ook al was het voor beide partijen nog wat onwennig. Gaandeweg hebben we geleerd wat het beste werkt. Zo vinden deelnemers het prettig als het iets strakker geregeld is. Dus geen vraag stellen en kijken wie antwoord geeft, maar gewoon ouderwets beurten geven. Verder vragen we iedereen om op ‘mute’ te staan om achtergrondgeluiden te voorkomen. Ook nemen we meer pauzes omdat online trainen vermoeiender blijkt te zijn dan live.

Online OR vergadering oefenen
Met veel plezier werk ik sindsdien (indien gewenst) online met TRAINIAC in de training ‘effectief vergaderen met de bestuurder’. We oefenen in kleine groepjes, maken gebruik van de break-outrooms, en er wordt voorbereid in kleine vergadergroepjes. Door de verschillende werkvormen, is het een actieve dag en is het voor OR-leden goed te doen om de aandacht erbij te houden. De theorie wordt beperkt, het overleggen gebeurt in kleine teams en het oefenen wordt vergroot. Dit maakt het tot een dag met veel energie.

En ook deelnemers zijn tevreden. Sommigen vinden het zelfs prettiger want het spiegelt wel de realiteit. Overlegvergaderingen met de bestuurder zijn steeds vaker online, dus kun je dat maar beter ook geoefend hebben!

Berdine Segers
Trainingsacteur

14 oktober 2020

Samenwerking tussen trainer en trainingsacteur

Aandachtspunten in de samenwerking tussen trainer en trainingsacteur

Rolverdeling
 • Trainer en trainingsacteur vormen een krachtig duo.
 • We zijn 2 vanuit een eigen vakgebied, gelijkwaardige professionals.
Trainer:
 • Heeft de regie van de training.
 • Hij/zij legt, waar nodig, verbanden met thema, modellen en theorie.
 • Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor het groeps-en leerproces.
 • Instrueert en regisseert de trainingsacteur
 • Legt de oefensituatie stil waar nodig
 • Draagt zorg opdat de deelnemer het beste uit zichzelf naar boven haalt  (succes laten ervaren, vaardiger laten worden en laten groeien)
Trainingsacteur
 • Maakt zichzelf een waardevol instrument ism de trainer
 • Levert beïnvloedbaar gedrag in interactie met de deelnemers.
 • Richt zich op de trainer, de deelnemer, het leerdoel van de training en het leerdoel van de deelnemer;
 • Speelt vanuit de theorie: kent de theorie van de training en vertaalt die in zijn spel naar oefensituatie en naar de praktijk;
 • Acteert geloofwaardig en gedoseerd, creëert leersituaties,
 • Geeft aansluitend feedback over hoe hij de interventies heeft ervaren en geeft indien gevraagd een tip  vanuit zijn rol.
Voorbespreking:

Voorafgaand de training is het van belang dat de trainer en trainingsacteur contact hebben met elkaar. (bij voorkeur telefonisch een aantal dagen van tevoren).

Onderwerpen waarover de trainingsacteur geïnformeerd wordt:
 • Kader en doel van de training
 • Welke theorie is behandeld
 • Hoe is de samenstelling van de groep (welke functie, is er sprake van weerstand, de sfeer in de groep en eventuele bijzonderheden)
 • Wat je als trainer belangrijke aandachtspunten vindt waar de trainingsacteur op kan letten
 • Welke mogelijke werkvorm(en) kunnen het beste gehanteerd worden
 • Afspraken maken over hoe je als trainer en trainingsacteur op elkaar afgestemd kunt blijven
 • Trainingsacteur is dienstbaar aan het leerproces van de deelnemer
 • Verduidelijking waarom er in deze training gekozen is voor het oefenen middels trainingsacteurs
 • Laat de deelnemer goed nadenken waar hij/zij mee wil oefenen. Geef suggesties indien je als trainer iets opgemerkt hebt gedurende de training
 • Geef helder weer hoe de oefensituatie eruit ziet, wat de deelnemers kunnen verwachten en hoe ze zelf sturing kunnen geven aan datgene wat ze willen oefenen.
 • Licht de rol van de trainer toe als het gaat om de begeleiding tijdens de oefensituatie 
Kennismaken met de trainingsacteur
 • De trainingsacteur wordt bij binnenkomst welkom geheten door de trainer, weer wat er besproken is met de groep bij de aankondiging van de acteur indien er bijzonderheden zijn.
 • De trainingsacteur stelt zichzelf voor:
 • Wie ben ik / Wat doe ik/ Hoe doe ik het/ werkwijze
Casuïstiek
 • Eigen casussen (meest effectief wanneer het gaat om het oefenen van gesprekken met personen die de deelnemer (her)kent)
 • Van te voren uitgeschreven casussen zijn aanwezig indien men geen eigen casus voor kan leggen
Regels gedurende de oefensituatie:

Wie kan de oefensituatie stoppen:

 • De deelnemer / De trainer / De acteur

Voorbespreking met de specifieke deelnemer (oefenaar)

 1. De trainer bespreekt leerdoel: Wat wil je specifiek leren in deze situatie? Aandachtspunt: indien het mogelijk is, laat de deelnemer daar zelf al ruim van tevoren over nadenken.
 2. De trainingsacteur vraagt door op wat hij kan doen om de deelnemer daarin te faciliteren (bijvoorbeeld het tonen van specifiek gedrag waarmee de deelnemer wil oefenen).
 3. Herhaal het leerdoel van de deelnemer en vraag de groep op deze interventie te letten op wat deelnemer aan concreet gedrag laat zien (dit is waar de groep feedback op zal geven aan de deelnemer)
Wanneer leg je de oefensituatie als trainer stil?
 • Wanneer de deelnemer vastloopt
 • Als de deelnemer het gedrag van de trainingsacteur wil bijsturen
 • De trainer een interventie wil plegen (bv. hij vraagt de trainingsacteur vanuit zijn rol te vertellen hoe hij zich voelt en wat hij nodig heeft)
 • Je ziet en hoort dat leerdoel behaald is
De nabespreking

Het is belangrijk dat de trainer bij de nabespreking het heft in handen neemt. De gebruikelijke volgorde bij feedback geven is:

 • Eerst de deelnemer stoom laten afblazen
 • Feedback van aan mooie interventies zien gebeuren?
 • Trainingsacteur geeft feedback in de rol
 • Vanuit zijn expertise als interactiespecialist geeft de trainingsacteur feedback (let hierbij op tijdsbewaking)
 • Trainer geeft feedback (verband leggen met het inhoudelijke kader)

Belangrijk is het zuiver hanteren van de feedbackregels:

 • Benoem vooral positieve punten en richt je . Het betreft hier het handelen van de deelnemer en het effect op de ander.
 • .Houd inhoud en proces (interactie) gescheiden.
 • Praat alleen over wat hier ter plekke in deze oefensituatie is gebeurd
 • Doseer de feedback zodat de deelnemer de informatie kan verwerken en kan gebruiken om de succeservaring te bewerkstelligen.
 • Indien de tijd het niet toelaat de mededeelnemers actief aan de feedback te laten deelnemen, kan het heel effectief zijn na het rollenspel een korte ronde te houden waarin de toeschouwers wordt gevraagd wat ze voor zichzelf meenemen uit dit rollenspel. 
Observaties door de groep:
 • Zeer gerichte kijkopdrachten verdelen (over een aantal deelnemers)
 • Houd de nabespreking kort en krachtig.
 • Vraag aan het einde aan de deelnemer wat hem bij blijft van de feedback en/of geef zelf een samenvatting. 
Herkansing oefensituatie

Oefensituaties  werken het meest effectief wanneer de deelnemer de kans krijgt de feedback direct toe te passen. De trainer draagt er zorg voor dat de deelnemer een succeservaring beleeft, 

Afronding tussen deelnemers en trainingsacteur
 • Bedank de trainingsacteur voor de inzet.
 • Vraag aan de groep wat hun ervaringen zijn met het oefenen met trainingsacteurs, wat heeft het opgeleverd?
 • Vraag aan de trainingsacteurs naar hun ervaring van de oefensituaties
Afsluiting tussen trainer en trainingsacteur

Alvorens afscheid te nemen is het goed om t reflecteren op de: Wat ging goed? Wat kan beter? Wat heb je van de ander nodig om bij een volgende gelegenheid tot een nog betere samenwerking te komen. Indien wenselijk kan er achteraf ook nog contact zijn tussen de trainer en acteur.

Verschillende werkvormen bij een oefensituatie: 

 • De 1 op 1 situatie. Geeft de mogelijkheid om aan iemands persoonlijke effectiviteit te werken in een specifieke situatie.
 • De groep zit in een halve cirkel rond de acteur. De acteur speelt de deelnemers op hun zitplaats aan. Vooral geschikt om delen van een gesprek te onderzoeken op valkuilen en op specifieke vaardigheden
 • Iedereen dezelfde casus door drie verschillende deelnemers.De deelnemers kunnen op de gang op hun beurt wachten als de casus inhoudelijk een verrassing moet blijven, maar dit hoeft niet. De oefenende deelnemer kan na de situatie even kort stoom afblazen en daarna is de volgende deelnemer aan de beurt. Pas als alle oefenende deelnemers zijn geweest wordt uitgebreider nabesproken. Eventueel kan een deelnemer nog zijn of haar situatie herkansen mocht daar aanleiding toe zijn.
Doel
 • Doel is in korte tijd een aantal verschillende aanpakken van deelnemers te verzamelen en meer oefenmomenten uit één casus of situatie te halen. Geschikt voor het oefenen van situaties waarin de interactie iets langer duurt (2-3 min). Bijvoorbeeld het geven van feedback, het geven van eenvoudig slecht nieuws, het afhandelen van een klacht of reageren op een onverwachte situatie met een gezinslid.
 • Inspringspel Deelnemers nemen het gesprek van elkaar over als iemand vastloopt. Goed om de nabespreking dynamisch te houden en zoveel mogelijk deelnemers praktisch te laten oefenen.
 • Trainingsacteur speelt de deelnemer om te laten ervaren hoe de boodschap overkomt ( deze vorm mag geen demonstratie worden van hoe het hoort maar is bedoeld om de deelnemer het effect van zijn eigen gedrag te laten ervaren).
Regietheater
 • Een werkvorm waarin 2 acteurs samen de casus uitspelen en de deelnemers de acteurs d.m.v. concrete gedragsaanwijzingen mogen aansturen. Geschikt voor grotere groepen en voor groepen waarin nog onvoldoende onderling vertrouwen bestaat waardoor rollenspel in een 1 op 1 situatie als te bedreigend wordt ervaren.
 • Een aantal deelnemers (3-12) voeren gezamenlijk hetzelfde gesprek met de acteur. De acteur begint het gesprek met één deelnemer en bepaalt op een zeker momenten om het gesprek met een andere deelnemer voort te zetten (na 20 – 50 sec). Na weer een korte interactie zoekt de acteur opnieuw een volgende deelnemer, en zo voorts. Er is dus telkens één deelnemer in gesprek met de acteur, maar de hele groep deelnemers is verantwoordelijk voor het eindresultaat.
 • Momenten voor de acteur om een nieuwe gesprekspartner te zoeken zijn bijvoorbeeld: het loopt heel lekker, de acteur zou zo nog wel even door kunnen gaan of het loopt juist niet zo lekker en de acteur zoekt zijn heil even bij iemand anders. Ook een trainer kan aangeven dat de acteur een nieuwe gesprekspartner kan zoeken. Het is mooi als het hele gesprek een begin en een eind krijgt, hier kan de acteur op aansturen. Nabespreken op hoogtepunten: Wat werkte wel, wat werkte niet.
Doel
 • Doel is meerdere deelnemers tegelijk te laten oefenen in een wat langere oefening (5 min). Dit wordt doorgaans door deelnemers als veiliger ervaren dan iets “in je eentje” te moeten doen. En, de deelnemers helpen elkaar, maar zitten soms ook met elkaars “erfenis” opgescheept. Dit verhoogt onderlinge betrokkenheid en levert soms hilarische situaties op.
 • Geschikt voor een gesprek waarin “meer speelt” bij de acteur dan zo op het eerste oog merkbaar, waarbij het gaat om het vinden van aansluiting, of een ingang voor beïnvloeding.

Een leuke beschrijving van mij als privepersoon

de ‘Maand van de Pro-Trainingsacteur’ stellen we graag onze collega’s aan je voor. Vandaag staat onze vrolijke en integere collega Berdine Segers in de spotlights.

Berdine groeide op in een groot gezin met 6 kinderen. Als middelste dochter van 2 dove ouders leerde ze al vroeg om een bruggenbouwer te zijn. Naar elkaar luisteren, andere meningen respecteren en samen delen, maakte haar tot de persoon die zij nu is. Naast mantelzorger van haar moeder, zorgt ze ook graag voor de liefde van haar leven, Royal, en hun puberzoon. Zoonlief test regelmatig haar communicatieve vaardigheden. En wat blijkt? Open vragen stellen en het toepassen van L.S.D. werkt zelfs bij pubers !

Ze houdt van een lekkere cappuccino op een terrasje in de zon, lange wandelingen maken met vrienden en in haar eentje onkruid wieden in de moestuin. Tot slot een verrassende onthulling die zelfs haar collega’s even stil liet vallen. Berdine is enorme voetballiefhebber! Onze Berdine schoppend op de grasmat? Nee hoor, gewoon vanaf de bank! Binnen- of buitenlands voetbal, WK of Champignons League. Het maakt niet uit wie er wint, als er maar een ‘goede partij’ wordt voorgeschoteld.

Communicatie rond orgaandonatie

Wanneer ik werk in een training over de communicatie rond orgaandonatie voel ik me heel nederig.
Wat een bijzondere taak hebben de artsen en verpleegkundigen die meteen na het soms plotseling overlijden van een geliefde de vraag moeten stellen of er organen of weefsel gedoneerd mogen worden.
Of iemand nu wel of niet geregistreerd staat; het is een onderwerp waar je het helemaal niet over wilt hebben als iemand intens verdrietig en in shock is en toch moet dit vanwege de tijdsdruk.

Omdat je dit niet wilt/kan oefenen in de echte situatie maar het ook geen spel moet worden vind ik het bij deze training extra belangrijk dat ik zo natuurlijk en zuiver mogelijk laat zien wat het effect van bepaalde zinnen, woorden en blikken zijn op mij als rouwende.

Ook de artsen en verpleegkundigen voeren zo’n gesprek in opperste concentratie en op de toppen van hun kunnen waardoor het iedere keer weer hele bijzondere rollenspellen worden die ik niet snel vergeet.

Communicatie Rond Donatie

videopitch

2015-12-20 12.10.06Videopitch van Berdine

Deze videopitch is gemaakt in het kader van de videopitch van het jaar georganiseerd door het Haags Ondernemershuis. De jury nomineerde mijn pitch (samen met 2 andere ingestuurde video´s) en prees met name mijn duidelijke boodschap en de handreiking aan het einde.

Het aanwezige publiek  mocht stemmen en ik kreeg de 2e prijs.

Netwerken tijdens Open Coffee

Netwerken; hoe vind je een bijeenkomst ? kijk op www.meetup.com. Hier kan je veel netwerkbijeenkomsten vinden. In Den Haag is er bijvoorbeeld oc070 .

Netwerken; belangrijk en leuk maar hoe vind je nou zo’n bijeenkomst ? Kijk eens op meetup. Hier kan je veel verschillende netwerkbijeenkomsten vinden in diverse steden. Ook kan je er zelf 1 oprichten.

2015-11-04 09.50.27

In Den Haag is er bijvoorbeeld opencoffee070. Diverse ondernemers ontmoeten elkaar vrijblijvend elke 1e woensdag van de maand om 9.00 in het ondernemerscafe. Verwacht niet meteen nieuwe opdrachten maar kom met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar andere ondernemers; wat doen ze en hoe en wie weet kan je iemand doorverwijzen of toevoegen aan je netwerk. Ook is er regelmatig een spreker en kan je je bedrijf pitchen. En als trainingsacteur ben ik altijd erg nieuwsgierig naar onbekende beroepen en werkzaamheden. Allemaal inspiratie voor nieuwe rollenspelen !

 

 

De gouden regels van Feedback

f61a71ea-ffcb-11e3-bdfd-12313d026081-mediumFeedback geven is iets wat we allemaal belangrijk vinden maar we wachten er meestal veel te lang mee. Hoe vaak heb ik niet gedacht: “had dat dan eerder tegen mij gezegd ……..dan had ik er wat mee kunnen doen” !! ……….dit zelfde zullen  vrienden/collega’s/familie mensen waarschijnlijk ook denken………..

Juist omdat feedback  geven niet makkelijk is, is het prettig een stappenplan te kunnen volgen. Het begint volgens de Amerikaanse managementcoach Robert Witherspoon, auteur van diverse boeken over feedback, met de context:

 1. Omschrijf het gedrag dat je waarneemt in zo neutraal mogelijke bewoordingen.
 2. Vertel hoe dat op je overkomt.
 3. Leg uit waarom het je hindert (of hoe het bijvoorbeeld het functioneren van het team in de weg staat) en wat je graag van de ander zou willen.
 4. Vraag tot slot of het duidelijk is wat je bedoelt en wat de ander ervan denkt.

Feedback krijgen is misschien nog wel veel lastiger, vaak schiet ik dan meteen in de verdediging zonder goed te luisteren. De volgende tips kunnen helpen:

 1. Zet de feedback als het ware voor je neer: het gaat om de mening van een ander over je gedrag of prestatie, niet om jezelf als persoon.
 2. Zie feedback als iets waarvan je kunt leren. Luister, vat samen en vraag door. Heeft de feedbackgever een advies voor je?
 3. Relativeer. Als je leidinggevende een tip geeft om een rapport duidelijker te maken, betekent het niet dat alle rapporten die je hiervóór hebt geschreven de prullenbak in kunnen.
 4. Voorkom verkeerde verwachtingen en maak duidelijke afspraken aan het einde van het gesprek. Of zeg dat je nadenkt over wat de ander heeft gezegd en noem een moment waarop je erop zult terugkomen.

RegieTheater

Duidelijke uitleg van Regietheater door Margreet Ridder met foto’s van Marijke van Bemmel en mij in het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

 
Regietheater als krachtige werkvorm bij trainingen. Voor grote en kleine groepen.
Leren door kijken, meedenken hoe het beter kan, zonder zelf een rollenspel te hoeven spelen.

Sprekende Tranen

Zie ik ’t goed?
Ik kijk nog een keer.
Het lijkt of de ogen van de coachee langzaam vochtig worden.
De coach heeft het nog niet door, daarom stop ik met praten.
De stilte voelt goed en geeft de coachee de gelegenheid om te voelen waar de tranen vandaan komen.
Wat de tranen willen zeggen.

Tot nu toe is het een ‘gewoon’ rollenspel.
Een gesprek waarin de coachee mij als collega feedback geeft op het feit dat ik mijn rommel nooit opruim en zij dit in haar dienst erbij moet doen waardoor ze dubbel werk heeft.
In duidelijke feedback termen die we al eerder besproken en geoefend hebben hoor ik haar boodschap.
Het heeft effect: ik sta er open voor.
Dan raakt de coachee op dreef en hoor ik dat haar toon steeds feller wordt.
Er komen woorden als nooit, altijd en lui.
Hier herken ik mij niet in en bovendien heb ik er nog niet eerder iets over gehoord of van gemerkt.
Dit blijkt te kloppen.
Nog niet eerder heeft de coachee dit onderwerp durven aanroeren en laten merken dat ze al tijden vol tegenzin aan haar dienst begint.
Nu is het genoeg.
Nu kan ze niet meer, de tranen hebben gesproken.
Dit moet veranderen.

We oefenen opnieuw.
Ditmaal is de feedback aangevuld met concrete voorbeelden en een open en eerlijke beschrijving van het effect dat het op haar heeft.
Ik kan niet anders dan luisteren naar haar, haar gelijk geven en afspraken maken.

De coachee gaat de komende week het ‘echte gesprek’ met haar collega aan.
Gesterkt door het oefenen en met de wetenschap dat het zeer belangrijk voor haar is.

De volgende keer zal ze hier met haar coach op terugkomen en er over doorpraten.
Jammer genoeg ben ik daar niet meer bij maar na deze sessie ga ik met een blij gezicht naar huis.

 

Doen is de beste manier van denken

slecht nieuws gesprekken

Na een reeks opdrachten in ziekenhuizen ga ik nu ook veel werken op basisscholen
Leerkrachten moeten soms slechtnieuwsgesprekken voeren met ouders over hun kind. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met het leren lezen van hun kind, het kind heeft iets gebroken in de gymles, het kind hoort tot de categorie ‘pesters’ of de school denkt dat het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs kan gaan.

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek vraagt veel tact.
Er zijn hier talloze artikelen over te vinden die je kan lezen voor je het gesprek in gaat .
Maar op papier kan je niet voelen wat je wel voelt wanneer je met iemand in gesprek bent; de emoties die ongetwijfeld komen bij de ouder maar ook bij jezelf. In deze trainingen werk ik vaak samen met Mark van Houten van Obruni

Ik vertelde mijn zoon dat ik vandaag allemaal slechte berichten zou krijgen. Hij zei: “ga maar heel sip kijken en zeg dat je het thuis ook al zo moeilijk hebt met de opvoeding” !

video’s over communicatieve vaardigheden

Graag promoot ik de video’s die mijn collega Pieter de Jager gemaakt heeft met o.a. Beke Olyrhook .

Duidelijke voorbeelden over onderwerpen zoals:

Feedback geven

Star gebruiken in een sollicitatiegesprek

Effectief luisteren in zakelijke gesprekken

Tips voor het voeren van een confrontatie gesprek

winterstop

foto werkkamerWat is een beter excuus, om niet aan mijn boekhouding te hoeven werken,dan te bedenken dat ik nodig weer eens een blog moet schrijven………….:)
Nee, mijn bedrijf is niet in slaap gevallen sinds de kerstperiode maar ik geniet wel van een korte winterstop net als bij de voetbal.

De maanden na de zomer vakantie tot half december waren fijn druk. Ik heb voor veel trainers gewerkt heb die ik al een tijdje niet gezien had. Leuk dat ze me zelfs na 1/2 jaar weer wisten te vinden toen ze een training hadden waarbij ‘levend oefenmateriaal’ nodig was.
Mooi ook om te horen dat ze zelf ook blij zijn dat ze me weer mogen inhuren en ’t fijn vinden om me weer te zien en samen te werken.
Hoe leuk is je werk dan !!
Ook heb ik de afgelopen tijd intervisie en leuke workshops gevolgd waaronder respectfull confrontation, voice dialoque, motivational interviewing, provocatief coachen, luisteren en Michail Tsjechov.
Heel inspirerend omdat ik het allemaal meteen kon gebruiken in mijn werk.
Maar zoals gezegd…. nu even een adempauze, boekhouding, website, nieuwsbrief, netwerken, heel veel sporten, lezen, mijn verjaardag vieren, een middelbare school uitzoeken voor mijn zoon en tijd hebben om mantelzorger te zijn .
Heerlijk !

traumahulpverlening

Vanmiddag werken in een training over traumahulpverlening in het ziekenhuis.
Goed dat er aandacht is voor wat het personeel kan meemaken op een ‘gewone’ werkdag.
Vanmorgen tijd om de theorie van Kubler-Ross weer eens door te lezen.

5 fasen van Rouw door Vincent v. Vliet van Toolshero

TEDX

Kijk nou: Berdine op de rode Tedx stip.
Het ziet er heel echt uit; (al duurde mijn praatje maar 30 seconden ; )

foto van BerdineSegersTrainingsActeren.

collage over mijn business

Netwerken tijdens de Open Coffee Bomenbuurt op een creatieve manier

Eerst maakten we een collage over onze business en naar aanleiding hiervan hielden we onze pitch.

TrainingsActeren in de Psychiatrie

Acteren in de psychiatrie is niet iets wat je er zomaar bij doet als trainingsacteur.
Het zijn specifieke ziektebeelden en stoornissen waar je goed van op de hoogte moet zijn als acteur omdat je anders net het verkeerde kan laten zien en reflecteren bij deelnemers
Vandaar dat ik heel blij was met deze korte training van Simone, Elles en Petra. Ik heb een hoop informatie en kennis in mijn rugzak kunnen stoppen.

Een aanrader voor wie ook meer wil weten over trainingsacteren in de psychiatrie.

Vanmiddag weer fijn samengewerkt met Simone Grooters en Petra Prins in de training ‘Acteren in de Psychiatrie’ voor trainingsacteurs.

NVvT

download

Ik ben al ruim 13 jaar lid van de enige echte Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs en het is steeds leuker om er over te vertellen aan andere trainingsacteurs.
Vooral omdat de vereniging springlevend is met actieve leden die activiteiten organiseren, elkaar ontmoeten en netwerken.
Er zijn intervisie groepen en regelmatig worden er workshops en lezingen aan elkaar gegeven om zo onze deskundigheid en professionaliteit te bevorderen. 
Ook stellen we ten doel om het vak van trainingsacteur naar buiten toe meer bekendheid en aanzien te geven.
 
Tot nu toe verwees ik niet graag naar de website omdat ie vaak wat achter liep qua informatie maar vanaf vandaag is dat verleden tijd.Het ziet er prachtig uit: kijk zelf maar !
Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs – NVvT
www.nvvt.nl
De nieuwe site van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT), bomvol informatie over de vereniging, trainingsacteren in Nederland en activiteiten. Word ook lid!

ziekenhuis week

Dit was echt een ziekenhuis week, iedere dag een ander: Bronovo, Reinier de Graaf, Antoniushove en het Groene Hart ziekenhuis.

Ik was er oa privé als mantelzorger en voor werk als trainingsacteur in oa regietheater over grens overschrijdend gedrag van patiënten, familieleden en feedback gesprekken met collega’s.
Zo kom je er tijden niet en zo leer je alle ziekenhuizen in de regio kennen vanuit verschillende rollen.

Aan materiaal voor casussen absoluut geen gebrek !