slecht nieuws gesprekken op school

Na een reeks opdrachten in ziekenhuizen ga ik de komende tijd ook veel werken op basisscholen
Leerkrachten moeten soms slechtnieuwsgesprekken voeren met ouders over hun kind. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met het leren lezen van hun kind, het kind heeft iets gebroken in de gymles, het kind hoort tot de categorie ‘pesters’ of de school denkt dat het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs kan gaan.

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek vraagt veel tact.
Er zijn hier talloze artikelen over te vinden die je kan lezen voor je het gesprek in gaat .
Maar op papier kan je niet voelen wat je wel voelt wanneer je met iemand in gesprek bent; de emoties die ongetwijfeld komen bij de ouder maar ook bij jezelf.

In deze trainingen werk ik vaak samen met Mark van Houten van Obruni

Ik vertelde mijn zoon dat ik vandaag allemaal slechte berichten zou krijgen. Hij zei: “ga maar heel sip kijken en zeg dat je het thuis ook al zo moeilijk hebt met de opvoeding” !