Partners

Ik geloof in samenwerkingsverbanden, collectieven en netwerken. Als zzp-er is het goed om anderen te ontmoeten, elkaar te ondersteunen, te inspireren en te ontwikkelen.

Vakmanschap in het trainingsacteren ligt mij na aan het hart !

Samen met deze ervaren en kwalitatief goede collega trainingsacteurs maak ik deel uit van het collectief Pro-trainingsacteurs.

Wij geloven dat we door samen te werken en ons gezamenlijk te presenteren op een online platform, het voor trainers makkelijker is om in korte tijd een goede trainingsacteur te vinden.

Zonder twijfel beveel ik 1 van mijn collega Pro-acteurs aan op het moment dat ik zelf verhinderd ben.

Peet HoffmannsHerman ZumpollePieter de Jager, ik zelfShamal BinnendijkChristien Sepers, Esther Veldman

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Huur een acteur/Lagerweij

Na een aantal trainingen gevolgd te hebben op het gebied van assesment acteren werk ik regelmatig namens Huur een Acteur voor assessmentbureau Lagerweij.
Ook werk ik regelmatig voor Hauptmeijer & Clotscher, Talentfactor, Freudenberg en diverse zelfstandige assessmentpsychologen.

Verschil tussen trainings- en assessmentacteur.

Het verschil tussen een training en een assessment is dat er bij een assessment een beoordeling aan vast zit. Daarnaast is een assessment een één-op-één- situatie, zonder andere deelnemers. Alleen de adviseur of psycholoog kijkt toe. Ook hiervoor worden trainingsacteurs ingezet. De acteur speelt dan een case of opdracht uit de praktijk, zodat de competenties van de kandidaat beoordeeld kunnen worden.
De assessmentacteur beoefent dus een specifieke vorm van trainingsacteren.

(Edit)

—————————————————————————————————————–


Trainingsact

Trainingsact; onder leiding van Herman Zumpolle zet trainingsacteurs in als “levend oefenmateriaal” in trainingen voor communicatie.

Vanaf 2008 ben ik vaak aan het werk voor Trainingsact. Dit begon met een groot regietheater project waarbij alle medewerkers  van SoZaWe Rotterdam en gemeente Houten getraind werden in het voeren van functioneringsgesprekken.

Trainingsact kan door jarenlange ervaring meedenken over het ontwikkelen van een trainingsvraag en zal vooral de focus leggen op het praktische deel van de training. De theorie zal samen met de klant bepaald worden waarna er bekeken wordt hoe we dat praktisch gaan omzetten in een oefening eventueel met inzet van trainingsacteurs.

Momenteel werk ik via Trainingsact regelmatig samen met Herman Zumpolle voor Bureau Zuidema en Maria de Bruijn.


Training Ondernemingsraad - TRAINIAC

Ik voel me erg gewaardeerd als vaste trainingsacteur in het team van Trainiac.

Trainiac

traint, adviseert en begeleidt ondernemingsraden met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en werknemers. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de dienstverlening die wij bieden. Er wordt verder gekeken dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Medezeggenschap is immers meer dan wettelijke rechten en plichten; het is iets wat je in de praktijk doet!

Bij de trainingen waar het gaat over de communicatie onderling of met de bestuurder is het goed om hier niet alleen met elkaar over te praten maar dit ook te oefenen of te experimenteren. In de middag schuif ik aan bij een training en gaan we praktijksituaties oefenen waarbij ik gedrag op maat lever en met elkaar kijken wat het effect is.

Ook geven we trainingen met als thema ‘de Roos van Leary’ en DISC.

_____________________________________________________________________________

De Duifjes Theaterwerk 

Met Margreet Ridder

werk ik al jaren samen. We kennen elkaar van de theateropleiding op het Rotterdams Centrum van Theater en als collega’s in ‘Het Land van Ooit’. Sinds we allebei zijn gaan werken als trainingsacteur werken we regelmatig samen of vervangen elkaar bij opdrachten. Margreet heeft zich verder geschoold als trainer in communicatieve vaardigheden en in “grip op werkdruk”.

Samen met Marijke van Bemmel werk ik regelmatig voor haar als ‘levend oefenmateriaal’ in diverse trainingen in de zorg.

Ook regietheater zetten we hier graag in. Een laagdrempelige interactieve werkvorm die de cursisten vaak aanspreekt omdat ze dan niet van hun stoel hoeven 🙂

Dit doen we onder andere voor het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Groene Hart ziekenhuis. Als oud-verpleegkundige is Margreet Ridder de beste trainer die ik ken om de verschillende issues die in deze sector spelen op te pakken.

Vanaf 2019 ontmoeten we elkaar 4 keer per jaar voor intervisie samen met Carolien Hoogendoorn


Home

Rob Westgeest en Wieberta Trof bieden training en coaching op het gebied van leiderschap waarin mensen leren hun eigen beïnvloedingskracht te versterken om vol vertrouwen en plezier samen met anderen doelen te realiseren. Moving Performance faciliteert mensen om vanuit hun kracht, met plezier en vertrouwen, de leider te worden die ze willen zijn. Op de manier zoals dat bij hen past, in de context die ze zelf kiezen dan wel waarmee ze te maken krijgen.

Graag laat ik je samen met Rob en Wieberta ontdekken waar je talenten en blinde vlekken zitten d.m.v. praktische oefeningen


BR-Groep: doen waar het om gaat

BR-Groep is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van grootschalige verandertrajecten waarbij altijd gewerkt wordt aan het optimaliseren van de ongeschreven regels in de organisatie.

Voor de BR Groep heb ik gewerkt in diverse trajecten voor de Kamer van Koophandel en Stedin. Ook hierbij maakten we gebruik van regietheater.

Boudewijn Roemer groep


“de CoachingsActeurs”

Samen met Christien Sepers en Peet Hoffmanns heb ik in 2012 De Coachingsacteurs opgericht. Onze visie is dat wanneer coaches meer gebruik zouden maken van acteurs als ‘levend oefenmateriaal’ ze hun coachees meer te bieden hebben tijdens hun coachingstraject.

Als samenwerkinacteren in coachingstrajectengsverband werken wij o.a. regelmatig voor Freudenberg en diverse zelfstandige coaches.

——————————————————————————————————————————————————————–

Ik ben op diverse zoekpagina’s en platforms te vinden waaronder:

TRAININGSACTEURSGEZOCHT

TRAINERS EN COACHES

TRAININGSACTEURDATABASE

NVVT