Andere Modellen

Situationeel leidinggeven 

Om effectief leiding te geven moet je de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker.  Een beginner stuur je anders aan dan een ervaren kracht.

“Vooral in een 1 op 1 rollenspel kan dit concreet geoefend worden. In een en dezelfde casus speel ik 4 verschillende medewerkers die allemaal aan iets anders behoefte hebben.”

Roos van Leary 

De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Het gaat bij de Roos over de interactie tussen mensen en niet over hoe mensen qua karakter zijn. Deze interactie in sfeer, verbaal en non-verbaal gedrag heeft enorm veel invloed.

Afbeeldingsresultaat voor roos van leary

Non en verbale communicatie non-verbale communicatie
Bij het uiten van emoties speelt non- verbale communicatie vaak een veel grotere rol dan verbale communicatie. In mijn spel besteed ik hier veel aandacht aan. Hierdoor krijgt de cursist al feedback tijdens de oefensituatie.

Insights Discovery

Afbeeldingsresultaat voor insights discovery kleurenInsights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. 

Motivational interviewing;  

Motiverende gespreksvoering is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en hen aan te zetten tot verandering.

 Ik heb hier een training voor gevolgd bij de www.academiemg.nl bij Stijn van Merendonk en Sergio van der Pluijm.