Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een onderwerp waar veel leidinggevenden mee worstelen. Er verandert veel in de wetgeving en ook op het gebied van privacy is er veel onzekerheid. Wat mag je wel en niet zeggen in een gesprek en hoe zorg je ervoor dat een werknemer niet langer thuis blijft dan noodzakelijk is.

Als trainingsactrice heb ik veel ervaring in het spelen van casussen rond telefonisch ziek melden, kort frequent verzuim als ook langdurig verzuim in combinatie met psychische klachten en re-integratie.

ziekteverzuimgesprek

rollenspel

Ik heb bewondering voor leidinggevenden die op een goede manier deze gesprekken voeren. Het is echt topsport. Dit komt omdat er vaak veel emoties bij gepaard gaan. Oude koeien worden uit de sloot gehaald en gevoelige kwesties vliegen over of blijven juist onder tafel. Bovendien spelen bij ziek zijn en je ziek voelen normen, waarden, opvoeding en culturele gewoonten een grote rol. Hier willen leidinggevenden best begrip voor hebben maar van hogerhand wordt weer een andere opstelling verwacht.

Leidinggevenden waarderen het enorm om hier niet alleen met collega’s van gedachten over te wisselen maar ook om concrete, zelf ingebrachte casussen in te brengen en te oefenen. Men kijkt graag naar elkaar om te leren hoe anderen met deze, soms lastige gesprekken omgaan.

Ik werk in deze trainingen regelmatig samen met Jos de Jong; arbeidsdeskundige en trainer van Blij Werkt en adviesgever in discussies op LinkedIn op het gebied van ziekteverzuim.

In het kader van ziekteverzuim vanwege psychische ziektes hebben we een aparte training waar ik d.m.v. monologen inzicht geef in wat er bij iemand persoonlijk speelt die te maken heeft of heeft gehad met burn-out/borderline/depressie/angst stoornis/overspannenheid/bipolaire stoornis.