LIFO methode

De LIFO methode Life Orientation’s geeft niet alleen inzicht in gedragsvoorkeur in het gewone leven maar ook in spannings-/conflictsituaties. LIFO onderscheidt vier verschillende gedrags-en communicatiestijlen: het blijkt dat iedereen de neiging heeft om één of twee van deze stijlen bij voorkeur te gebruiken.

Afbeeldingsresultaat voor lifo

Ik heb een training gevolgd in het trainingsacteren van deze 4 gedragstypes en kan ze moeiteloos afwisselen om zo tegenspel te bieden in casussen.

“Een leuke start oefening om dit te demonstreren en te oefenen is om mij 4 verschillende leidinggevenden te laten spelen aan wie de cursist als werknemer vrije dagen wil vragen tussen kerst en oud en nieuw. Bij elk type zal er een andere communicatiestijl ingezet moeten worden om garantie op succes te krijgen.”

 

Mireille Keereweer en Miranda Lazeroms zijn gecertificeerde LIFO trainers en in hun trainingen maken ze graag gebruik van mijn kennis van de de LIFO gedragstypes.

STEUNGEVEND/OPGEVEND : Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft soms de neiging als hij/zij ‘doorschiet’, zichzelf helemaal weg te cijferen.
BEHEERSEND/OVERHEERSEND : Iemand die kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan, dat dit wordt ervaren als autoritair gedrag.
BEHOUDEND/AFHOUDEND: Wie zich gewoonlijk laat leiden door analyse en onderzoek kan doorschieten naar besluiteloosheid.
MEEGEVEND/WEGGEVEND: Men kan zo flexibel zijn in zijn/haar opstelling naar anderen dat dit leidt tot inconsistent handelen.