Trainiac

Training Ondernemingsraad - TRAINIAC

Sinds 2017 ben ik onderdeel van het team van Trainiac. Wij trainen, adviseren en begeleiden ondernemingsraden met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en werknemers. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de dienstverlening die wij bieden. Wij kijken dan ook verder dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Medezeggenschap is immers meer dan wettelijke rechten en plichten. Medezeggenschap is iets wat je in de praktijk doet!

De trainers van Trainiac

Bij de trainingen waar het gaat over de communicatie onderling of met de bestuurder is het goed om hier niet alleen met elkaar over te praten maar dit ook te oefenen of te experimenteren. Ik zal dan aanschuiven als ‘leven oefenmateriaal’  en op maat gedrag leveren.