Partners met wie ik samenwerk

Pro-Trainingsacteurs, Trainingsact, Trainiac, Duifjestheater, BR Groep

Ik geloof in samenwerkingsverbanden, collectieven en netwerken. Als zzp-er is het goed om anderen te ontmoeten, elkaar te ondersteunen, te inspireren en te ontwikkelen. Vakmanschap in het trainingsacteren ligt mij na aan het hart !

De Pro-trainingsacteurs

Samen met deze ervaren en kwalitatief goede collega trainingsacteurs maak ik deel uit van het collectief Pro-trainingsacteurs.

Wij geloven dat we door samen te werken en ons gezamenlijk te presenteren op een online platform, het voor trainers makkelijker is om in korte tijd een goede trainingsacteur te vinden.

Zonder twijfel beveel ik 1 van mijn collega Pro-acteurs aan op het moment dat ik zelf verhinderd ben.

Peet HoffmannsHerman ZumpollePieter de Jager, ik zelfShamal BinnendijkChristien Sepers, Esther Veldman

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Trainingsact

Sinds 1995 zet Trainingsact, trainingsacteurs in als “levend oefenmateriaal” in trainingen voor communicatie.

Vanaf 2008 ben ik vaak aan het werk voor Trainingsact. Dit begon met regietheater voor de medewerkers  van SoZaWe Rotterdam en gemeente Houten.

Trainingsact kan door jarenlange ervaring meedenken over het ontwikkelen van een trainingsvraag en zal vooral de focus leggen op het praktische deel van de training. De theorie zal samen met de klant bepaald worden en dan wordt er bekeken hoe we dat praktisch kunnen omzetten in een oefening eventueel met inzet van trainingsacteurs.

Momenteel werk ik via Trainingsact regelmatig voor Bureau Zuidema en Maria de Bruijn.


Training Ondernemingsraad - TRAINIAC

Sinds 2017 ben ik onderdeel van het team van Trainiac.

Trainiac

Wij trainen, adviseren en begeleiden ondernemingsraden met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en werknemers. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de dienstverlening die wij bieden. Wij kijken dan ook verder dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Medezeggenschap is immers meer dan wettelijke rechten en plichten. Medezeggenschap is iets wat je in de praktijk doet!

Bij de trainingen waar het gaat over de communicatie onderling of met de bestuurder is het goed om hier niet alleen met elkaar over te praten maar dit ook te oefenen of te experimenteren. Ik zal dan aanschuiven als ‘leven oefenmateriaal’  en op maat gedrag leveren.

_____________________________________________________________________________

De Duifjes Theaterwerk 

Sinds 2009 werk ik graag voor Margreet Ridder. We kennen elkaar van de theateropleiding op het Rotterdams Centrum van Theater en van het werken in ‘Het Land van Ooit’. Sinds we allebei zijn gaan werken als trainingsacteur werken we regelmatig samen of vervangen elkaar bij opdrachten. Margreet heeft zich verder geschoold als trainer in communicatieve vaardigheden en tijdsurfen. Samen met Marijke van Bemmel werk ik regelmatig voor haar als ‘levend oefenmateriaal’ in diverse trainingen in de zorg. Ook regietheater zetten we hier graag in. Een laagdrempelige interactieve werkvorm die de cursisten vaak aanspreekt omdat ze dan niet van hun stoel hoeven 🙂

Dit doen we onder andere voor het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Groene Hart ziekenhuis. Als oud-verpleegkundige is Margreet Ridder de beste trainer die ik ken om de verschillende issues die in deze sector spelen op te pakken.

Vanaf 2019 ontmoeten we elkaar 4 keer per jaar voor intervisie samen met Carolien Hoogendoorn


Home

Rob Westgeest en Wieberta Trof bieden training en coaching op het gebied van leiderschap waarin mensen leren hun eigen beïnvloedingskracht te versterken om vol vertrouwen en plezier samen met anderen doelen te realiseren. Moving Performance faciliteert mensen om vanuit hun kracht, met plezier en vertrouwen, de leider te worden die ze willen zijn. Op de manier zoals dat bij hen past, in de context die ze zelf kiezen dan wel waarmee ze te maken krijgen.

Graag laat ik je samen met Rob en Wieberta ontdekken waar je talenten en blinde vlekken zitten.


BR-Groep: doen waar het om gaat

BR-Groep is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van grootschalige verandertrajecten waarbij altijd gewerkt wordt aan het optimaliseren van de ongeschreven regels in de organisatie.

Voor de BR Groep heb ik gewerkt in diverse trajecten voor de Kamer van Koophandel en Stedin

Boudewijn Roemer groep


“de CoachingsActeurs”

Samen met Christien Sepers en Peet Hoffmanns heb ik in 2012 De Coachingsacteurs opgericht. Onze visie is dat wanneer coaches meer gebruik zouden maken van acteurs als ‘levend oefenmateriaal’ ze hun coachees meer te bieden hebben tijdens hun coachingstraject.

Als samenwerkinacteren in coachingstrajectengsverband werken wij o.a. regelmatig voor Freudenberg en diverse zelfstandige coaches.

——————————————————————————————————————————————————————–

Ik ben op diverse zoekpagina’s en platforms te vinden waaronder:

ZOEK EEN TRAININGSACTEUR

TRAININGSACTEURSGEZOCHT

TRAINERS EN COACHES

TRAININGSACTEURDATABASE

I GO ELEFANT